cz sk

Pravidlá hry

Hráč, ktorý je na rade, hodí hracími kockami a zvezie sa príslušným počtom zastávok (na jednej zastávke môže stáť viacero hráčov súčasne). Zastávka, na ktorej hráč zastaví, mu určuje, čo musí/môže spraviť. Ak hráč vystúpi na zastávke, ktorú
(1) nevlastní žiadny zo spoluhráčov, môže si ju kúpiť.
(2) vlastní niektorý zo spoluhráčov, musí zaplatiť cestovné.
(3) sám vlastní, môže si ju vylepšiť.

Prechod cez počiatočnú zastávku Mifkova

Vždy, keď hráč prejde, alebo vystúpi na zastávke Mifkova, dostane dotáciu z fondov – 10 000 korún.

Nákup zastávok

Ak hráč vystúpi na zastávke, ktorú ešte nikto nevlastní, má možnosť si ju kúpiť (ak má na to financie) a stať sa jej vlastníkom (správcom).

Vlastníctvo zastávok

Vlastník zastávky (správca) je oprávnený vyberať cestovné od ostatných spoluhráčov, ktorí na zastávke vystúpili. Cestujúci sú povinný tieto poplatky zaplatiť.

Vylepšenie zastávok

Majiteľ (správca) zastávky nevyberá cestovné od samého seba. Ak hráč vystúpi na zastávke, ktorú vlastní, môže si ju vylepšiť. Vylepšenie zastávky je spoplatnené sumou zhodnou s nákupnou cenou zastávky a oprávňuje majiteľa vyberať vyššie cestovné od spoluhráčov, ktorí na zastávke vystupujú.

Insolventnosť

brnopoly insolventnost

Ak hráč nemá dostatok financií na uhradenie cestovných nákladov, stáva sa insolventným a v hre končí (zastávky, ktoré vlastnil insolventný hráč, sa dajú opäť kúpiť ostatnými hráčmi, ak na nich vystúpia od okamihu, kedy sa ich majiteľ stal insolventným). Poškodený hráč (majiteľ zastávky, ktorá spôsobila druhému hráčovi insolventnosť) nemá nárok na vymáhanie ušlého zisku – každý hráč ma právo na jednu bezplatnú jazdu (poslednú, ktorá spôsobí jeho insolventnosť).

Cestovanie „načierno“

Aj keď v realite je to bežný jav, v BRNOPoliach nie je možné cestovať načierno (bez uhradenia cestovných nákladov). Jediné bezplatné vystúpenie na zastávke, ktorú vlastní spoluhráč, sa stáva zároveň aj posledným vystúpením daného hráča v danej hre. Takisto nie je možné spoluhráčovi odpustiť cestovné, príp. požadovať nižšie cestovné. Takisto nie je dovolené ako kompenzáciu ponúkať iné zastávky alebo ponúkať a uzatvárať „dohody o neplatení“.

Zdržiavanie v hre

Každý hráč má na odohranie svojho ťahu 10 minút. V prípade, ak svoj ťah neodohrá do tohto časového limitu, môž byť (ale nemusí) byť vyhodený z hry hociktorým spoluhráčom. Takto vyhodený (vykopnutý) hráč sa stáva okamžite insolventným a všetky jeho zastávky sa stanú opäť voľnými a hociktorý zo spoluhráčov si ich môže kúpiť, ak na nich v budúcnosti bude vystupovať.

Výhra

Posledný hráč v hre sa stáva víťazom hry a automaticky získava toľko kíl banánov, koľko hráčov porazil. Banány slúžia ako platidlo, ktorým sa dá zaplatiť za registráciu do turnaja.

Časové obmedzenie hry

BRNOPoly nie sú časovo obmedzené. Jediné časové obmedzenie, ktoré má hráč v hre, spočíva v časovom intervale 10 minút na odohranie ťahu.